Afgewerkte olie: wat is het en wat doet u ermee?

Algemeen

Elke dag produceren bedrijven een grote hoeveelheid afgewerkte olie. Deze stoffen worden vaak weggegooid en verspild omdat er weinig kennis is over hoe ze op de juiste manier moeten worden beheerd. In deze blogpost bespreken we wat u met uw afgewerkte olie kunt doen en hoe u afgewerkte olie afvoeren op een milieuvriendelijke manier mogelijk is.

Duurzaamheid als doel

Het primaire doel van een bedrijf moet zijn om de hoeveelheid afval die ze produceren te verminderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat alle materialen die ze gebruiken, waar mogelijk worden gerecycled of hergebruikt. Er zijn veel manieren waarop bedrijven geld kunnen besparen door te investeren in hun eigen duurzaamheidsinspanningen. Een daarvan is het recyclen van hun gebruikte olie in plaats van het weg te gooien. Dit vermindert de vraag naar natuurlijke hulpbronnen en voorkomt dat kostbare euro's die aan nieuwe producten worden uitgegeven, opnieuw moeten worden vervaardigd vanwege een gebrek aan middelen.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is een bijproduct van het productieproces. Het bestaat uit gebruikte frituurolie, hydraulische olie, transmissievloeistof en andere afvalbrandstoffen die in geen enkele hoedanigheid opnieuw kan worden gebruikt. Dit kan komen doordat de kleur of viscositeit te hoog is voor hergebruik. Afgewerkt frituurvet wordt meestal gefilterd voordat het naar recyclingfaciliteiten wordt gestuurd. Daar worden zo omgezet tot waardevolle grondstoffen zoals biodiesel en zeep die vervolgens op de markt worden verkocht. Biodiesel is een van de geweldige manieren om afgewerkte olie te kunnen recyclen. Het is namelijk mogelijk om een auto of ander gemotoriseerd voertuig volledig op biodiesel te laten lopen. Dit is niet alleen een zeer goedkope brandstof, maar het is ook nog eens beter voor het milieu!

Afgewerkte olie afvoeren

Produceert uw bedrijf veel afgewerkte olie? Zo ja, wat doet u ermee? Er zijn veel manieren om uw afgewerkte olie weg te gooien, maar een optie is om ze in een faciliteit te recyclen. De meest voorkomende soorten afgewerkte olie die in deze faciliteiten worden verwerkt, zijn hydraulische oliën, tandwielsmeermiddelen of -vetten, motoroliën en brandstoffen. Deze faciliteiten recyclen de materialen tot nieuwe producten zoals bijvoorbeeld kunststoffen of asfaltbestratingsmaterialen. Het is belangrijk om te weten hoe men op de juiste manier met dit materiaal moet omgaan, want als het niet op de juiste manier wordt weggegooid, kan het onze watervoorziening vervuilen, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor mensen die ervan drinken.

Recycle mogelijkheden voor afgewerkte olie

Het gebruik van afgewerkte olie is de afgelopen jaren een populair onderwerp geweest, aangezien de kosten van ruwe olie blijven stijgen. De ecologische en economische voordelen zijn onmiskenbaar. Afgewerkte olie kan naast voor biodiesel en zeep op vele manieren worden gebruikt, waaronder:
• Voor verwarmingsdoeleinden, zoals voor ruimteverwarmingstoestellen en boilers;
• Als ingrediënt in asfaltverharding;
• Elektriciteit produceren via warmtekrachtkoppelingsinstallaties of biomassaverbrandingsinstallaties;
• In productieprocessen zoals staalproductie of papierpulpproductie.

Een groot aantal bedrijven heeft ontdekt dat het gebruik van afgewerkte olie niet alleen goed is voor het milieu, maar hen ook geld bespaart op hun brandstofkosten.